STARTSIDA

YKB

Från den 10 september 2016 krävs att alla verksamma yrkesförare i Sverige har ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). YKB är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare. Läs mer

ADR

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. Freddes Åkeritjänst Onsala AB erbjuder kurser för att erhålla de intyg som behövs för transport av farligt gods. Läs mer

ARBETE PÅ VÄG

Det ska vara tryggt att vara på jobbet. Vi erbjuder kurser som riktar sig till alla som arbetar på eller vid väg och hjälper dig till en säkrare arbetsdag! Läs mer

DIGITAL FÄRDSKRIVARE

Utbildningen syftar till att ge deltagarna tillräckliga färdigheter i hanteringen av färdskrivaren som krävs för att yrkesmässigt kunna utföra sitt arbete inom ramen för de lagar och regler som gäller. Läs mer

HETA ARBETEN

Arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor kallas Heta arbeten. För att få utföra Heta arbeten måste du vara certifierad. Behöver du förnya ditt certifikat hjälper vi gärna till med att uppdatera dina kunskaper. Läs mer

HLR & D-HLR

Att veta vad man bör göra när något oförutsett händer kan rädda liv! En kurs i HLR är en bra investering för dig som vill skapa en arbetsplats med en känsla av trygghet och gemenskap! Läs mer

Kundanpassade utbildningar

Freddes Åkeritjänst skräddarsyr alla utbildningar efter just ditt företags specifika behov. Den kundanpassade utbildningen kan med fördel hållas på plats hos Er eller så hittar vi en annan lösning tillsammans.

Godkänd instruktör

Freddes Åkeritjänst Onsala AB är utbildad och godkänd för Trafikverkets kurser, godkänd av Svenska HLR-rådet, samt godkänd säkerhetsrådgivare och ADR-lärare genom MSB. Vi innehar dessutom en utbildning till YKB-lärare inom gymnasieskolan, godkänd av VUC (Vägverkets Utbildnings Center).

Utbildning med lång erfarenhet

Med en mångårig erfarenhet inom åkerinäringen som både yrkesförare och trafikledare men också som yrkeslärare kan Freddes Åkeritjänst i utbildningar och kurser, bidra med erfarenheter och upplevelser som deltagarna kan ta lärdom av.

KOMMANDE UTBILDNINGAR

YKB Delkurs 3

Datum: 23 april, 2018

YKB Delkurs 3

Kungsbacka

I samarbete med News Academy Sweden AB

Arbete på väg Nivå 1-2 rep

Datum: 23 april, 2018

Plats: Borås

APV Nivå 1-2 Repetition

Företagsförlagd

Borås

YKB Delkurs 2

Datum: 24 april, 2018

YKB Delkurs 2

Kungsbacka

I samarbete med News Academy Sweden AB

YKB Delkurs 3 Persontransporter

Datum: 30 april, 2018

YKB Delkurs 3 Persontransporter

Fjärås

ADR 1.3 Utbildning

Datum: 2 maj, 2018

Plats: Borås

ADR 1.3 Utbildning

Företagsförlagd

Borås

ADR 1.3 Utbildning

Datum: 3 maj, 2018

Plats: Falkenberg

ADR 1.3 Utbildning

Företagsförlagd

Falkenberg

YKB Delkurs 3

Startdatum: 7 maj, 2018

Slutdatum: 9 maj, 2018

Plats: Halmstad

YKB Delkurs 3 Måndag, Tisdag, Onsdag V 19

I samarbete med News Academy Sweden AB

YKB Delkurs 5 Persontransporter

Datum: 11 maj, 2018

Plats: Fjärås

YKB Delkurs 5

Företagsförlagd

ADR 1.3 Utbildning

Datum: 16 maj, 2018

Plats: Kungsbacka

ADR 1.3 Utbildning Kvällstid

Start 17:00

YKB Delkurs 4

Datum: 18 maj, 2018

Plats: Kungsbacka

YKB Delkurs 4

Företagsförlagd