STARTSIDA

YKB

Från den 10 september 2016 krävs att alla verksamma yrkesförare i Sverige har ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). YKB är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare. Läs mer

ADR

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. Freddes Åkeritjänst Onsala AB erbjuder kurser för att erhålla de intyg som behövs för transport av farligt gods. Läs mer

ARBETE PÅ VÄG

Det ska vara tryggt att vara på jobbet. Vi erbjuder kurser som riktar sig till alla som arbetar på eller vid väg och hjälper dig till en säkrare arbetsdag! Läs mer

DIGITAL FÄRDSKRIVARE

Utbildningen syftar till att ge deltagarna tillräckliga färdigheter i hanteringen av färdskrivaren som krävs för att yrkesmässigt kunna utföra sitt arbete inom ramen för de lagar och regler som gäller. Läs mer

HETA ARBETEN

Arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor kallas Heta arbeten. För att få utföra Heta arbeten måste du vara certifierad. Behöver du förnya ditt certifikat hjälper vi gärna till med att uppdatera dina kunskaper. Läs mer

HLR & D-HLR

Att veta vad man bör göra när något oförutsett händer kan rädda liv! En kurs i HLR är en bra investering för dig som vill skapa en arbetsplats med en känsla av trygghet och gemenskap! Läs mer

Kundanpassade utbildningar

Freddes Åkeritjänst skräddarsyr alla utbildningar efter just ditt företags specifika behov. Den kundanpassade utbildningen kan med fördel hållas på plats hos Er eller så hittar vi en annan lösning tillsammans.

Godkänd instruktör

Freddes Åkeritjänst Onsala AB är utbildad och godkänd för Trafikverkets kurser, godkänd av Svenska HLR-rådet, samt godkänd säkerhetsrådgivare och ADR-lärare genom MSB. Vi innehar dessutom en utbildning till YKB-lärare inom gymnasieskolan, godkänd av VUC (Vägverkets Utbildnings Center).

Utbildning med lång erfarenhet

Med en mångårig erfarenhet inom åkerinäringen som både yrkesförare och trafikledare men också som yrkeslärare kan Freddes Åkeritjänst i utbildningar och kurser, bidra med erfarenheter och upplevelser som deltagarna kan ta lärdom av.

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Arbete på väg Steg 1.1, 1.2, 1.3

Datum: 21 oktober, 2019

Plats: Kungsbacka

APV 1.1 1.2 1.3 Företagsförlagd

YKB Delkurs 5 Företagsförlagd

Datum: 6 november, 2019

Plats: Ulricehamn

YKB Delkurs 5

YKB Delkurs 5 Företagsförlagd

Datum: 7 november, 2019

Plats: Ulricehamn

YKB Delkurs 5 Företagsförlagd

YKB Delkurs 4 Borås

Datum: 8 november, 2019

Plats: Borås

YKB Delkurs 4

I samarbete med News Academy Sweden AB

ADR Grundkurs med web Kungsbacka

Startdatum: 9 november, 2019

Slutdatum: 10 november, 2019

Plats: Kungsbacka

ADR Ny Grundkurs med Webutbildning

YKB Delkurs 5 Företagsförlagd

Datum: 13 november, 2019

Plats: Ulricehamn

YKB Delkurs 5

YKB Delkurs 5 Företagsförlagd

Datum: 14 november, 2019

Plats: Ulricehamn

YKB Delkurs 5

YKB Delkurs 3 Göteborg

Datum: 16 november, 2019

Plats: Göteborg

YKB Delkurs 3

I samarbete med News Academy Sweden AB

YKB Delkurs 3 Företagsförlagd Borås

Datum: 16 november, 2019

Plats: Borås

YKB Delkurs 3 Företagsförlagd

YKB Delkurs 4 Halmstad 19-21/11

Startdatum: 19 november, 2019

Slutdatum: 21 november, 2019

Plats: Halmstad

Tre dagars YKB Delkurs 4 Halmstad

I samarbete med News Academy Sweden AB