ARBETE PÅ VÄG

KOMMANDE UTBILDNINGAR

YKB Delkurs 1

Startdatum: 17 januari, 2019

Slutdatum: 19 januari, 2019

Plats: Kungälv

YKB Delkurs 1 Bränsleeffektiv & Trafiksäker körning

3 kursdagar Torsdag- Lördag V 3

I samarbete med News Academy Sweden AB

ADR Repetition Grund & Klass 1

Startdatum: 2 februari, 2019

Slutdatum: 10 februari, 2019

Plats: Kungsbacka

ADR Grund repetition och Klass 1

Platser kvar

ADR Ny Grund och Ny Tank

Startdatum: 18 februari, 2019

Slutdatum: 21 februari, 2019

Plats: Göteborg

I samarbete med News Academy Sweden erbjuder vi ADR Ny Grund och Tank Måndag-Torsdag V 8

ARBETE PÅ VÄG

Arbete på väg, Nivå 1 och 2

Kurserna är förberedande för SIK (Skandinavisk infrastrukturkompetens) med prov som avläggs på Trafikverkets kontor.

Nivå 1 

Kursen riktar sig till alla som ska arbeta med vägarbeten på vägar där Trafikverket är beställare. Deltagarna erhåller grundläggande kunskaper som man bör ha om man har vägen som arbetsplats, kunskaper om de risker som finns vid vägarbete och hur dessa risker ska förebyggas samt vilka krav som ställs och hur man ska leva upp till dem. Nivå 1 skall förnyas var 15:e månad.

Nivå 2

Förhandskrav: Kompetens enligt nivå 1.

Utbildningen vänder sig till förare av alla typer av vägunderhållsfordon och service- och arbetsfordon. Utbildningen ger behörighet att utrusta och märka ut sitt eget fordon. Kursen ger också kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för dig och dina kollegor, samt god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar. Nivå 2 förnyas vart femte år.

Arbete på väg nivå 3A

Förhandskrav: Nivå 1 och 2.

Kursen avser kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Nivå 3 ska efter godkänt kunskapstest ge behörighet för utmärkning av en fast vägarbetsplats samt att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Arbete på väg, Nivå 3B.

Förhandskrav: Nivå 1, särskild anpassad Nivå 2 samt B-körkort.

Kursen riktar sig till personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare. För att få gå kursen, krävs kompetens Nivå 2 - Arbete på väg enligt Trafikverkets krav i TRVK/TRVR Apv, att man innehar B-körkort samt att man har praktisk erfarenhet från vägarbete.

Efter genomförda utbildningar

När utbildningarna är genomförda utfärdas intyg till företag och deltagare enligt Trafikverkets krav TDOK (2012:86) TDOK (2012:88).