HETA ARBETEN

KOMMANDE UTBILDNINGAR

ADR Repetitions kurs Borås

Datum: 18 augusti, 2018

ADR Repetition Borås

Hjälp på väg kurs Göteborg

Datum: 1 september, 2018

HPV Göteborg

I samarbete med News Academy Sweden AB

YKB Delkurs 1 Göteborg

Datum: 19 september, 2018

YKB Delkurs 1 Bränsleeffektiv & Trafiksäker körning

I samarbete med News Academy Sweden AB

YKB Delkurs 1 Persontransporter Fjärås

Datum: 21 september, 2018

YKB Delkurs 1 Företagsförlagd

YKB Delkurs 1 Göteborg

Datum: 26 september, 2018

YKB Delkurs 1 Bränsleeffektiv & Trafiksäker körning

I samarbete med News Academy Sweden AB

HETA ARBETEN

Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, till exempel svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning eller arbete med Vinkelkap. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, brandvakter samt personer som utför brandfarliga arbeten är utbildade och har certifikat.

För vem?

Utbildningen är till för anställda och entreprenörer som utför arbeten som alstrar värme eller avger gnistor. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Kursinnehåll
  • Definition av Heta arbeten
  • Brandkunskap
  • Säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats
Kursintyg och omfattning
  • Efter utbildningen utfärdas ett kompetensbevis (plastkort) för Heta arbeten enligt Svenska Brandskyddsföreningens anvisningar som är giltigt i 5 år.