HETA ARBETEN

KOMMANDE UTBILDNINGAR

YKB Delkurs 3

Datum: 26 maj, 2018

Plats: Lindome

YKB Delkurs 3

Företagsförlagd

Arbete på väg Nivå 3A

Startdatum: 28 maj, 2018

Slutdatum: 29 maj, 2018

Plats: Kungsbacka

Arbete på väg Nivå 3A Utmärkningsansvarig

Kungsbacka

ADR Grundkurs

Startdatum: 1 juni, 2018

Slutdatum: 2 juni, 2018

Plats: Kungsbacka

ADR Grund och Repetitions kurs

ADR Klass 1

Datum: 3 juni, 2018

Plats: Kungsbacka

ADR Klass 1 Ny och Repetition

HETA ARBETEN

Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, till exempel svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning eller arbete med Vinkelkap. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, brandvakter samt personer som utför brandfarliga arbeten är utbildade och har certifikat.

För vem?

Utbildningen är till för anställda och entreprenörer som utför arbeten som alstrar värme eller avger gnistor. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Kursinnehåll
  • Definition av Heta arbeten
  • Brandkunskap
  • Säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats
Kursintyg och omfattning
  • Efter utbildningen utfärdas ett kompetensbevis (plastkort) för Heta arbeten enligt Svenska Brandskyddsföreningens anvisningar som är giltigt i 5 år.